Natematchin.pl

Opis misji twórców portalu mówi sam za siebie: "W Polsce wciąż brakuje rzetelnych i wyważonych informacji o Chinach. W komentarzach przeważają nacechowane emocjonalnie, nie poparte wiarygodnymi danymi ani trzeźwą refleksją oceny. Ze względu na rosnącą rolę Chin w globalnym układzie sił, sytuację taką należy ocenić jako bardzo niekorzystną dla Polski, poszukującej nowego miejsca w Europie i szerszym kontekście międzynarodowym. Stąd potrzeba dostarczenia polskiej opinii publicznej eksperckich i racjonalnych komentarzy oraz analiz dotyczących Państwa Środka. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyliśmy portal natematchin.pl, który poświęcony jest Chinom oraz stosunkom polsko-chińskim umieszczonym w kontekście europejskim." 

Koniecznie odwiedźcie: www.natematchin.pl